Home / Lyrics / [LYRICS] NACEE – Boys Boys ft. GURU
nacee

[LYRICS] NACEE – Boys Boys ft. GURU

We bring to you the lyrics for NACEE released single, Boys Boys by NACEE ft GURU kindly read and sing along real fan of NACEE. LYRICS: NACEE – Boys Boys ft. GURU

INTRO (GURU)
Boxer mabכ ho alteration
Yeah
כte apכ
Dεdεεdε

VERSE 1 (GURU)
Mehyia no Sakama junction no so
Me mpεsε mε’miss chances
Krakyeni nso a nnhyε me ho
Mese me ngyae mpo na makכ fa matches
Breda yi

(NACEE)
Obaa yi pε me, na me nso me dכ no
Nso akoa bi abεhyε yεn ntam sei nnoכma oo
Boy, me nkyεle
Me deε me n’gather oo
Wode wo nsa ka maadeε a, wode wo nsa aka Onyame ani
Sε wo wכ Maserati oo, Bugatti
Wo wכ sika kyεn Asamoah koraa yεn nnte gyae

CHORUS (NACEE)
Boys a yaba yεn nni hwee oooh oh oh
Nanso yabam mbu da ooh oh oh oh
Boys a yaba yεn nni hwee oooh oh oh
Nanso yεn se yεn nnte gyae ooh oh oh ooh

Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
Wofa me a na כpε
Maserati, oooh oh ooh
Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
Kכ na kכ fa wo, Maserati, oooh oh ooh
Wofa me a na כpε
Ferrari
Yεn kyεle
Bugatti
Kכ na kכ fa wo, Maserati, oooh oh ooh
Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
εno nso wכ hכ
Maserati, oooh oh ooh

CHECK THIS OUT:  Guru Explains Why He Wont Work With Sarkodie Again

VERSE 2 (GURU)
Obaa hwε m’anim oo na mete Korle Gonno
Atadwe na εyε a me soa me de kכ akyini
Yε tetee me wכ Konongo, na medi mate wכ hכ
Mekכ faa masa girl de no twaa cine
Mma n’read me hyεbrε oo na madwwene awan
Tipper truck so na me tena de pε pue Nkran
Hwε m’anim nkranpan, boi
Kakra bεdi me bכtכ mu a we go enjoy
Hwε against bεkכ
Mo de Maserati na bε pick strategy dea εmfa
Fisε me swag no bεtכ wo
Sεnea כkeep ne body no כnyε busy body
Me de me ekumekume na bεgyegye w’ani
כno deε metu kyε ma no oo, כnyε m’adi m’adi
כdכ me de car no bεma wo
M’anha wo ho na me de Kia no bεfa wo

CHORUS (NACEE)
Boys a yaba yεn nni hwee oooh oh oh
Nanso yabam mbu da ooh oh oh oh
Boys a yaba yεn nni hwee oooh oh oh
Nanso yεn se yεn nnte gyae ooh oh oh ooh

CHECK THIS OUT:  [LYRICS] Shatta Wale Ft Sarkodie – Its My Life

Go-go-go take your, Ferrari
Go take your, Bugatti
Kכ na kכ fa wo, Maserati, oooh oh ooh
Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
Kכ na kכ fa wo, Maserati, oooh oh ooh
Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
Wofa me a na כpε
Maserati, oooh oh ooh
Kכ na kכ fa kכ fa wo, Ferrari
Helleluyah
Bugatti
εno nso wכ hכ
Maserati, oooh oh ooh

VERSE ε (NACEE)
Me nya bi a me ne wo bεdi
Nkכmmכ pa no me ne wo bεbככ
Ferrari no m’atכ bi ama wo oo, כdכ eee
Me nya bi a me ne wo bεdi
Nkכmmכ pa no me ne wo bεbככ
Bugatti no m’atכ bi ama wo oo, obi dכba eee

CHECK THIS OUT:  Guru – KoKompe Love ft Singlet [Prod By Willis Beat]

Obi dכba, obi dכba ee, כdכ m’ansu oo
Obi dכba yεn mmerε bεso oo

CHORUS (NACEE)
Boys a yaba yεn nni hwee oooh oh oh
Nanso yabam mbu da ooh oh oh oh
Boys a yaba yεn nni hwee oooh oh oh
Nanso yεn se yεn nnte gyae ooh oh oh ooh

Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
Wofa me a na כpε
Maserati, oooh oh ooh
Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
εno nso wכ hכ
Maserati, oooh oh ooh
Yεn gbεdε yεn gbεdε yεn gbεdε
Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Kכ na kכ fa wo, Bugatti
Wofa me a na כpε
Maserati, oooh oh ooh
Kכ na kכ fa wo, Ferrari
Helleluyah
Bugatti
εno nso wכ hכ
Maserati, oooh oh ooh